Slider
pre-register-icon

پیش ثبت نام آنلاین

learning-iconse

آمـــوزش

facilities-icon

افتخارات و دستاوردها

learning-icons

امکانات

درباره بنیان

پیش دبستان و دبستان پسرانه غیر دولتی هوشمند بنیان به منظور فراهم سازی زمینه توسعه ی تعلیم و تربیت بر مبنای اصول و ارزشهای دینی، بومی و ملی، با ایجاد زمینه رشد و پرورش همه جانبه کودکان و شناسایی زمینه سازی بروز و ظهور استعدادها و توانمندی های آنان به عنوان سرمایه های اجتماعی در چارچوب اهداف دوره ابتدایی در سال 1386 تاسیس گردیده است.
این مرکز آموزشی با تبدیل شدن به پایگاه احترام و اعتماد عمومی در آموزش و پرورش از طریق احراز رتبه اول ارزیابی آموزش و پرورش تا سال 1393 در سطح ناحیه و استان و در نهایت ارتقاء سیستم آموزشی به مدرسه هوشمند را به عنوان یکی از چشم اندازهای خود تعیین نموده است.

افتخارات بنیان در یک نگاه

 • دریافت جایزه ملی کیفیت

  17 مرداد ماه 1397

 • کسب عنوان دبستان پیشگام در افق ۱۴۰۴

  13 مرداد ماه 1397

 • کسب رتبه اول مسابقه ی نقاشی با عنوان "محرم از نگاه من"

  2 شهریور ماه 1397

 • کسب رتبه اول مسابقه ی "کتاب برتر" در سه دوره ی تحصیلی ناحیه سه اصفهان

  21 شهریور ماه 1397

 • کسب رتبه اول و دریافت کاپ قهرمانی مسابقات بسکتبال

  15 مهرماه 1397

 • برگزیده جایزه جابر بن حیان

  15 مهرماه 1397

 • کسب رتبه اول مسابقات علمی ، آموزشی و فرهنگی ناحیه

  19 مهر ماه 1397

گزارش تصویری

پیش دبستان و دبستان پسرانه غیر دولتی هوشمند بنیان به منظور فراهم سازی زمینه توسعه ی تعلیم و تربیت بر مبنای اصول و ارزشهای دینی، بومی و ملی، با ایجاد زمینه رشد و پرورش همه جانبه کودکان و شناسایی زمینه سازی بروز و ...

ویژه والدین

پیش دبستان و دبستان پسرانه غیر دولتی هوشمند بنیان به منظور فراهم سازی زمینه توسعه ی تعلیم و تربیت بر مبنای اصول و ارزشهای دینی...

ویژه دانش آموزان

پیش دبستان و دبستان پسرانه غیر دولتی هوشمند بنیان به منظور فراهم سازی زمینه توسعه ی تعلیم و تربیت بر مبنای اصول و ارزشهای دینی...

Homepage-banner1
tavana-2

پیش دبستان و دبستان پسرانه غیر دولتی هوشمند بنیان

Students-Icon

0

تعداد دانش آموزان
Sar-Fasl-Icon1

0

سرفصلهای آموزشی
Onavin-Ostani

0

تعداد عناوین استانی
Onavin-varzeshi-Icon

0

عناوین و جوایز ورزشی
Hamkaran-Icon2

0

همکاران آمورشی
Education-Icon

0

دوره های آموزشی

آموزش ها

پیش دبستان و دبستان پسرانه غیر دولتی هوشمند بنیان به منظور فراهم سازی زمینه توسعه ی تعلیم و تربیت بر مبنای اصول و ارزشهای دینی، بومی و ملی، با ایجاد زمینه رشد و پرورش همه جانبه کودکان و شناسایی زمینه سازی بروز و ظهور استعدادها و توانمندی های آنان به عنوان سرمایه های اجتماعی در چارچوب اهداف دوره ابتدایی در سال 1386 تاسیس گردیده است.
این مرکز آموزشی با تبدیل شدن به پایگاه احترام و اعتماد عمومی در آموزش و پرورش از طریق احراز رتبه اول ارزیابی آموزش و پرورش تا سال 1393 در سطح ناحیه و استان و در نهایت ارتقاء سیستم آموزشی به مدرسه هوشمند را به عنوان یکی از چشم اندازهای خود تعیین نموده است.