رزومه ها

پیش دبستان و دبستان پسرانه غیر دولتی هوشمند بنیان

مرتضی شریفی

مؤسس و مدير آموزشی